KIM THU SÉT IONIFLASH MACH NG
IONIFLASH MACH NG15
Tên: IONIFLASH MACH NG15

Kim thu sét Ioniflash Mach NG15
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 51 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Model: IONIFLASH MACH NG15
- Xuất xứ: France - Pháp
- Hotline: 0989 752 884
* Bạn có sử dụng thêm Trụ đỡ kim thu sét Ionilfash Mach NG15 ?

Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG25
Tên: IONIFLASH MACH NG25
Kim thu sét Ioniflash Mach NG25
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 65 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu  : IONIFLASH
- Model: IONIFLASH MACH NG25
- Xuất xứ: France - Pháp
- Hotline: 0989 752 884
* Bạn có muốn dùng thêm Trụ đỡ kim thu sét Ioniflash Mach NG25 ?


Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG30
Tên: IONIFLASH MACH NG30
Kim thu sét Ioniflash Mach NG30
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 71 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH
- Model: MACH NG30
- Xuất xứ: France - Pháp
- Hotline: 0989 752 884* Bạn có muốn sử dụng thêm trụ đỡ kim thu sét Ioniflash Mach NG30 ?


=>> Bạn tham khảo thêm kim thu sét Stormaster ESE 30-SS bán kính 72m - Nhập khẩu Úc - Hãng LPI 

                
Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG45
Tên: IONIFLASH MACH NG45
Kim thu sét Ioniflash Mach NG45
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 89 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu : IONIFLASH
- Model: MACH NG45
- Xuất xứ: France - Pháp
- Hotline: 0989 752 884


* Bạn có muốn sử dụng thêm Trụ đỡ kim thu sét Ioniflash Mach NG45?


=>> Bạn tham khảo thêm kim thu sét Stormaster ESE 50-SS - Hãng LPI - Úc - Bán kính 95m
 
                 
Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH NG60
Tên: IONIFLASH MACH NG60
Kim thu sét Ioniflash Mach NG60
- Kim thu sét hiện đại phát tia tiên đạo sớm (Early Streamer Emission Air Terminal)
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp
- Bán kính bảo vệ: 107 Mét (h=5 mét, Cấp IV)
- Hiệu: IONIFLASH. Model: MACH NG60
- Xuất xứ: France - Pháp
- Hotline: 0989 752 884


=>> Bạn tham khảo thêm kim thu sét Stormaster ESE 60-SS bán kính 107 - Nhập Khẩu Úc - Hãng LPI
 
                
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhcorp.com khi đăng lại nội dung trên !

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT