CÁP ĐỒNG TRẦN
CÁP DỒNG TRẦN 50mm2
Tên: CAP DONG TRAN 50 mm2
Cáp đồng trần 50 mm2 dùng để gia công các mối hàn với cọc 14 hay 16 thường cho kết quả tốt khi dùng hàn với thuốc 90g
 
=>> Có thể bạn đang cần Trụ Đỡ Kim Thu Sét kèm Đế cho hệ thông chống sét của mình Tham khảo thêm
               
Giá: Liên hệ
CÁP ĐỒNG TRẦN 70mm2
Tên: Cáp trần 70 mm2
Cáp đồng trần 70 mm2
- Sử dụng cho tiếp địa, dây cáp thoát sét chống sét.
 
=>> Có thể bạn đang cần sử dụng cho hệ thống chống sét của mình - tham khảo trụ đỡ
kim thu sét kèm Đế
                
Giá: Liên hệ
Cáp Đồng Trần 50mm2
Tên: Cáp đồng trần 50 mm2
 Cáp đồng trần 50 mm2
- Sử dụng cho tiếp địa, chống sét.
 
  
   =>> Có thể bạn đang cần cọc tiếp địa  RanNatNa phi 16 dài 2,4m Ấn Độ
                
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhcorp.com khi đăng lại nội dung trên !

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT