KIM THU SÉT INGESCO PDC
INGESCO PDC-E30
Tên: PDC - E30
 PictureKim thu sét Ingesco PDC-E30
- Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm ESE
- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 50 Mét, Cấp II: 59 Mét, Cấp III: 70 Mét khi lắp đặt với độ cao 5m so với mặt phẳng cần bảo vệ
- Kim thu sét Ingesco PDC E30 được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế NF C17- 102
- Được làm bằng thép chuyên dụng đặc biệt cao cấp, chống gỉ
- Kim thu sét 
Ingesco PDC-E30 có mẫu mã đẹp, với đầu kim dài nhọn, thân bầu tròn, hình trụ
- Thiết bị chính hãng có đầy đủ CO, CQ và thời gian bảo hành 12 tháng
- Khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu : INGESCO. Model: PDC-E30. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha

=>> Bạn cần tham khảo: 
- Để gắn thêm bộ đếm sét CDR - UNIVERSAL vào hệ thống chống sét của mình, nhằm kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời kiểm tra thiết bị thu sét của bạn có còn hoạt động tốt không.
                
Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E45
Tên: PDC-E45
PictureKim thu sét Ingesco PDC-E45
- Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm ESE. 
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp, được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế, đặc biệt tiêu chuẩn Pháp NF C 17- 102
- Kim thu sét INGESCO PDC E 45 được làm bằng thép chuyên dụng đặc biệt cao cấp, chống gỉ
- Hàng chính hãng có đầy đủ CO, CQ và thời gian bảo hành 12 tháng

- Bán kính bảo vệ: Cấp I: 65 Mét, Cấp II: 74 Mét, Cấp III: 86 Mét khi lắp đặt với độ cao 5m so với mặt phẳng cần bảo vệ
- Khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC-E45. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
 


=>> Bạn cần tham khảo:
- Để gắn thêm bộ đếm sét CDR- UNIVERSAL vào hệ thống chống sét của mình, nhằm kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời kiểm tra thiết bị thu sét của bạn có hoạt động tốt không.
                
Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E60
Tên: PDC-E60
PictureKim thu sét Ingesco PDC-E60
- Kim thu sét thế hệ mới, phát tia tiên đạo sớm ESE 
- Bán kính bảo vệ: 107 mét (Level 4, H: 5 mét) khi lắp đặt với độ cao 5 m so với mặt phẳng cần bảo vệ 
- Bán kính bảo vệ: 120 mét (Level 4, H: 60 mét)
- Được làm bằng thép chuyên dụng đặc biệt cao cấp chống gỉ
- Kim chính hãng có đầy đủ CO, CQ và thời gian bảo hành 12 tháng
- Kim thu sét Ingesco PDC-E60 được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế NF C 17 - 102 
- Khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu: INGESCO. Model: PDC-E60. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
- Hotline: 0917 650 109

                                        Picture 

=>>Bạn cần tham khảo:
- Để gắn thêm bộ đếm sét CDR- UNIVERSAL vào hệ thống chống sét của mình, nhằm kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời kiểm tra thiết bị thu sét của bạn có hoạt động tốt không.

            Giá: Liên hệ
INGESCO PDC-E15
Tên: INGESCO PDC-E15
PictureKim thu sét Ingesco PDC-E15
 - Bán kính bảo vệ: 75 mét khi lắp đặt với độ cao 5 m so bới mặt phẳng cần bảo vệ
- Thiết bị thu lôi phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng vào công trình xây dựng, tòa nhà, biệt thự, nhà xưởng
- Kim thu sét INGESCO PDC E15 là dòng kim phóng tia tiên đạo sớm
- Được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế NF C 17 - 102
- Kim thu sét PDC E 15 được làm bằng thép chuyên dụng đặc biệt cao cấp, chống gỉ
- Kim chính hãng có đầy đủ CO, CQ và thời gian bảo hành 12 tháng
- Có khớp nối bằng Sắt mạ đồng
 
- Hiệu INGESCO. Model: PDC-E15. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
-Hotline: 0989 752 884
 Picture 
 
=>> Bạn cần  tham khảo:
- Để gắn thêm bộ đếm sét CIRPROTEC CDR 401 vào hệ thống chống sét của mình, để kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời kiểm tra thiết bị thu sét của bạn có còn hoạt động tốt không
                
Giá: Liên hệ
INGESCO PDC 6.3
Tên: INGESCO PDC 6.3
Picture KIM THU SÉT INGESCO PDC 6.3
- Kim thu sét chủ động phóng tia tiên đạo sớm ESE
- Bán kính bảo vệ 114m (Cấp III) khi lắp đặt với độ cao 5m so với mặt phẳng cần bảo vệ
- Kim thu sét INGESCO PDC 6.3 được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế, đặc biệt tiêu chuẩn Pháp NF C 17-102
- Kim chính hãng có đầy đủ CO, CQ và thời gian bảo hành 12 tháng
- Chịu dòng sét tới 200KA
- Khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu INGESCO, Model: PDC 6.3, Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain)
- Hotline: 0989 752 884 

=>> Bạn cần tham khảo thêm:
- Để gắn bộ đếm sét CDR UNIVERSAL vào hệ thống chống sét nhằm kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời kiểm tra thiết bị thu sét của bạn có còn hoạt động hay không 
                 
Giá: Liên hệ
INGESCO PDC 5.3
Tên: INGESCO PDC 5.3
PictureKIM THU SÉT INGESCO PDC 5.3
- Bán kính bảo vệ 95 Mét (cấp III, H=5mét)
- Kim được làm bằng thép chuyên dụng đặc biệt cao cấp 
- Kim thu sét 
INGESCO PDC 5.3 là dòng kim phát tia tiên đạo sớm ESE
- Kim chính hãng có đầy đủ CO, CQ và thời gian bảo hành 12 tháng.
- Kim được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế, đặc biệt tiêu chuẩn Pháp NF
 C17 - 102
- Có khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu Ingesco. Model: PDC 5.3, Xuất xứ: Tây Ban Nha - (Spain)
- Hotline: 0989 752 884

=>> Bạn tham khảo thêm:
- Để gắn bộ đếm sét CDR UNIVERSAL vào hệ thống chống sét nhằm kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời kiểm tra thiết bị thu sét của bạn có còn hoạt động hay không
               
Giá: Liên hệ
INGESCO PDC 4.3
Tên: INGESCO PDC 4.3
PictureKIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC 4.3
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp gắn trên đỉnh công trình, tòa nhà, nhà xưởng, biệt thự
- Bán kính bảo vệ: 85 Mét khi lắp đặt với độ cao 5m so với mặt phẳng cần bảo vệ
- Thời gian bảo hành 12 tháng
- Kim chính hãng có đầy đủ CO, CQ
- Kim Ingesco PDC được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế, đặc biệt tiêu chuẩn Pháp NFC 17- 102
 Khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu Ingesco. Model PDC 4.3. Xuất xứ: Tây Ban Nha - (spain)
- Hotline: 0989 752 884
             
             
=>> Bạn cần tham khảo 
- Để gắm thêm bộ đếm sét CDR - UNIVERSAL vào hệ thống chống sét nhằm kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời thiết bị sét đánh của bạn có còn hoạt động hay không.

              
Giá: Liên hệ
INGESCO PDC 3.3
Tên: INGESCO PDC 3.3
Picture Kim thu sét INGESCO PDC 3.3
- Kim thu sét hiện đại phát tiên đạo sớm ESE 
- Được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế, đặc biệt tiêu chuẩn Pháp NF C17-102
- Kim thu sét INGESCO PDC 3.3 được làm bằng thép chuyên dụng đặc biệt cao cấp, chống gỉ
- Hàng chính hãng có đầy đủ CO, CQ và thời gian bảo hành 12 tháng
- Bán kính bảo vệ: 75 Mét (Cấp 3, H=5 mét) khi lắp đặt với độ cao 5m so với mặt phẳng cần bảo vệ
- Khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu: Ingesco. Model: PDC 3.3. Xuất xứ: Tây Ban Nha (Spain)

               
=>> Bạn cần tham khảo:
Để gắn thêm bộ đếm sét CDR - UNIVERSAL vào hệ thống chống sét, nhằm kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời kiểm tra thiết bị thu sét của bạn có còn hoạt động hay không.
               
                  

 
Giá: Liên hệ
INGESCO PDC 3.1
Tên: INGESCO PDC 3.1
Picture KIM THU SÉT CHỦ ĐỘNG INGESCO PDC 3.1
- Bán kính bảo vệ của kim thu sét PDC 3.1: 69 Mét (cấp III) khi lắp đặt với độ cao 5m so với mặt phẳng cần bảo vệ
- Kim thu sét INGESCO PDC 3.1 được làm bằng thép chuyên dụng đặc biệt cao cấp, chống gỉ
- Được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế NF C 17 - 102
- Kim chính hãng có đầy đủ CO, CQ 
- Thời gian bảo hành 12 tháng
- Có khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu: Ingesco. Model: PDC 3.1. Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Đại lý phân phối chính hãng kim thu sét Ingesco Toàn Quốc
* Giá kimt hu sét Ingesco PDC 3.1. LIên hệ: 0917 650 109

               

 
Bạn có muốn sử dụng thêm:
>> Thiết bị đếm sét Ingesco CDR-Universal: dùng để đếm số lần sét đánh vào kim thu sét Ingesco PDC 3.1 ? :
 

Giá: Liên hệ
INGESCO PDC 2.1
Tên: INGESCO PDC 2.1
Picture Kim thu sét hiện đại chủ động PDC 2.1
- Bán kính bảo vệ 57 Mét (cấp III, H>5 mét) khi lắp đặt với độ cao 5 m so với mặt phẳng cần bảo vệ
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng gắn trên đỉnh công trình tòa nhà, biệt thự, nhà xưởng
- Kim thu sét INGESCO PDC 2.1 được làm bằng thép chuyên dụng đặc biệt cao cấp, chống gỉ
- Được sản xuất theo các tiêu chuẩn Quốc tế, đặc biệt tiêu chuẩn NF C 17-102
- Kim chính hãng có đầy đủ CO, CQ vvà thời gian bảo hành 12 tháng
- Khớp nối bằng sắt mạ đồng
- Hiệu: Ingesco, Model: PDC 2.1. Xuất xứ: Spain - Tây Ban Nha
- ĐT: liên hệ: 0989 752 884. 
=>> Bạn cần tham khảo:
- Để gắn thêm bộ đếm sét CDR- UNIVERSAL vào hệ thống chống sét, nhằm kiểm tra số lần sét đánh vào thiết bị thu sét, đồng thời kiểm tra thiết bị thu sét của bạn có còn hoạt động không.

               
                   

 
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhcorp.com khi đăng lại nội dung trên !

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT