KIM THU SÉT PRIMER
ESE PRIMER 60
Tên: ESE PrimeR 60
 Tên: PrimeR 60

- Kim thu sét PrimeR 60
- Bán kính bảo vệ 107 mét khi lắp đạt h = 5m
- ESE PrimeR 60 là kim thu sét phát tiên đạo sớm.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc Tế: NP C 17 102
- Thiết bị phòng chống sét  trực tiếp đánh thẳng
- Mode: PrimeR. Hãng Indelec sản xuất. Xuất Xứ : 
pháp

Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

ESE PRIMER 20
Tên: ESE PRIMER 20

Tên: PrimeR 20
Kim thu sét PrimeR 20
- Bán kính bảo vệ: 58 mét, khi lắp đặt ở độ h = 5m
- ESE PrimeR 20 là kim thu sét phát tiên đạo sớm.

- Sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế: NF C 17 102
- Thiết bị phòng chống sét trực tiếp đánh thẳng
- Mode: PrimeR 20. Hãng Indelec sản xuất. Xuất xứ: Pháp
 

Giá: Liên hệ
ESE PRIMER 45
Tên: KIM ESE PRIMER 45

 Tên: ESE PrimeR 45

- Kim thu sét PrimeR 45
- Bán kính bảo vệ 89 mét khi lắp đạt chiều cao 5m
- ESE PrimeR 45 là kim thu sét phát tiên đạo sớm.
- Thiết bị phòng chống sét  trực tiếp đánh thẳng
- Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc Tế: NP C 17 102
- Mode: PrimeR. Hãng Indelec sản xuất. Xuất Xứ : 
phápGiá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
 * Ghi chú: Phải ghi rõ nguồn: http://baominhcorp.com khi đăng lại nội dung trên !

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT