Kim Thu Sét IONIFLASH MACH
IONIFLASH MACH 60
Tên: IONIFLASH MACH 60
PictureThông báo !
  Với sự phát triển của kỹ thuật công nghệ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Hiện nhà sản xuất kim thu sét IONIFLASH của PHÁP đã không còn sản xuất sản phẩm có Model: IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60, và thay vào đó IONIFLASH sản xuất, phân phối ra các sản phẩm Kim thu sét Ioniflash mới sau:
1. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG15
2. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25
3. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG30
4. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45,
5. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60

(Kim thu sét Ioniflash Mach 60 --
đã ngừng sản xuất)
-
Thời gian phát tia tiên đạo 135µSec
- Theo tiêu chuẩn Pháp NF C 17-105
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp
Picture
BÁN KÍNH VÀ CẤP BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60
Picture
Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH 45
Tên: IONIFLASH MACH 45
PictureThông báo !
  Với sự phát triển của kỹ thuật công nghệ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Hiện nhà sản xuất kim thu sét IONIFLASH của PHÁP đã không còn sản xuất sản phẩm có Model: IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60, và thay vào đó IONIFLASH sản xuất, phân phối ra các sản phẩm Kim thu sét Ioniflash mới sau:
1. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG15
2. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25
3. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG30
4. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45,
5. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60

 ( KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45 - đã ngừng sản xuất)
- Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m)
- Thời gian phát tia tiên đạo 114µSec
- Theo tiêu chuẩn của Pháp: NF C 17-104
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp
Picture

BÁN KÍNH VÀ CẤP BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60
Picture
Giá: Liên hệ
IONIFLASH MACH 30
Tên: IONIFLASH MACH 30
PictureThông báo !:
  Với sự phát triển của kỹ thuật công nghệ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Hiện nhà sản xuất kim thu sét IONIFLASH của PHÁP đã không còn sản xuất sản phẩm có Model: IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60, và thay vào đó IONIFLASH sản xuất, phân phối ra các sản phẩm Kim thu sét Ioniflash mới sau:
1. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG15,
2. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25,
3. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG30,
4. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG45,
5. Kim thu sét IONIFLASH MACH NG60
 
(Kim Thu Sét IONIFLASH MACH 30 -- >
đã ngừng sản xuất)
- Bán kính bảo vệ: 107Met
- Thời gian phát tia tiên đạo 87µSec
- Theo tiêu chuẩn của Pháp NF C 17-103
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp
Picture

BÁN KÍNH VÀ CẤP BẢO VỆ CỦA KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30, IONIFLASH MACH 45, IONIFLASH MACH 60
Picture)

Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT