CHỐNG SÉT

Khuôn hàn hóa nhiệt Kumwell, Hướng dẫn khuôn hàn hóa nhiệt Cadweld

-Khuôn hàn hóa nhiệt kết hợp với thuốc hàn hóa nhiệt, dùng để hàn dây cáp đồng trần với cáp đồng trần, giữa dây cáp đồng trần với cọc tiếp địa

- Các dạng khuôn hàn hóa nhiệt:

Khuôn hàn hóa nhiệt dạng nối, khuôn hàn hóa nhiệt chữ T, khuôn hàn hóa nhiệt chữ L, khuôn hàn hóa nhiệt chữ thập +

-Hãng Kumwell/Cadwell. Xuất xứ: ThaiLan / Korea

Picture VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUÔN HÀN HÓA NHIỆT


1175
Lần tải
Loại file
Kích cỡ 0.00 KB
Cập nhật lúc 03:06:48, 07/12/2010

Các hướng dẫn khác

899
Lần tải
Loại file
Hướng dẫn hàn hóa nhiệt Kumwell: dùng để hàn các mối nối giữa cáp ...
Kích cỡ 0.00 KB
Cập nhật lúc 05:47:58, 28/07/2013
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác

CÁP ĐỒNG TRẦN

KIM THU SÉT IONIFLASH

KIM THU SÉT LIVA

KIM THU SÉT ELLIPS

KIM THU SÉT